Waarde van entertainment

Regelmatig en goed ontspannen is een voorwaarde voor een goede gezondheid. De boog kan immers niet altijd gespannen zijn. Hoe mensen zich ontspannen verschilt per persoon, en de effecten van ontspanning op gezondheid zijn dan ook uiteenlopend. In het algemeen kan worden gezegd dat ontspanning herstel bevordert en energie levert voor toekomstige inspanning.

Mensen die zich ontspannen, werken (bewust of onbewust) aan hun eigen herstel en bevorderen zo hun gezondheid. Dat kan in de vorm van actieve ontspanning zoals meditatie, lichaamsbeweging of ritmische ademhalingsoefeningen, of passieve ontspanning zoals luisteren naar muziek. Bij ontspanning gaat het ten eerste om het afbouwen van de actuele spanning; de emotionele en fysiologische reacties, die zijn ontstaan als gevolg van mentale inspanning. Ten tweede gaat het bij ontspanning om het opbouwen van nieuwe energie voor alles wat later op de planning staat. Al deze voorbeelden van ontspanning kunnen bijdragen aan het vervullen van de acute herstelbehoefte.

Lachen is gezond! Niet alleen omdat het vaak gebeurt in een sociale omgeving, maar het heeft ook een fysiologische reden. Tijdens het lachen zorgt de ademhaling voor meer zuurstof in het brein. Dit maakt allerlei hormonen vrij die een positieve weerslag hebben op ons immuunsysteem. Daarnaast vindt er tijdens het lachen een ontspanning van de spieren plaats.

Het is intussen duidelijk dat vanuit de entertainmentbranche een belangrijke bijdrage geboden kan worden aan de behandeling van cliënten en patiënten binnen de diverse zorginstellingen.